جراحی سینوزیت

  • سینوزیت و جراحی سینوس ها + فیلم

    اگر انسدادی در مسیر تخلیه ترشحات سینوس ایجاد شود و این انسداد باعث تغییرات مزمن مخاط مفروش کننده جدار سینوس ها شود، اصطلاحاً سینوزیت مزمن نامیده می شود ...