هنر شفاف اندیشیدن

  • چرا بدیها بیشتر از خوبیها به چشم می آیند؟

    متاسفانه باید گفت لیست دلایل ناراحت بودن و حس خوشبختی نداشتن بسیار بزرگتر است از بهانه هایی است که می توان شاد بود و احساس خوشبختی کرد. این پدیده به ما می گوید که اگر قصد متقاعد کردن کسی برای انجام یک کار و یا پرهیز از کاری را دارید، به جای تکیه بر سودمندی و منافع آن کار روی زیانها و مضرات آن تاکید کنید ...

  • دروغی که ما به خودمان می گوییم!

    فرض کنید شما یک خودرو نو می خرید. در اولین روزهایی که از این خودرو استفاده می کنید صدای بیش از حد موتور و صندلی های نه چندان راحت آن شما را آزار می دهد. مرجوع کردن خودور علاوه بر پذیرش خطای انتخاب، باعث از بین رفتن بخشی از پول شما نیز خواهد شد چون فروشنده همه پول را مجددا به شما برگشت نخواهد داد. با گذر زمان شاید شما خود را با این استدلال قانع کنید که صدای بیش از حد موتور و صندلی نه چندان راحت خودرو، یک امکان امنیتی خودرو است که اجازه نخواهد داد در هیچ شرایطی شما پشت فرمان به خواب بروید ...