راه اندازی کسب و کار

برای راه اندازی کسب و کار موفق، معرفی افراد موفق در داشتن کسب و کار موفق، آموزش و راهنمایی در زمینه راه اندازی بیزنس خود مقالات این صفحه را مطالعه نمایید
  • در نیمه خالی لیوان به دنبال خوشبختی بگردید

    تنها درصد کمی از آنهایی که رویای هنرمند شدن، ورزشکار شدن، نویسنده شدن، پولدار شدن و ... را در سر می پرورانند توان محقق ساختن رویاهای خود را می توانند داشته باشند و بقیه به باشگاه شکست خوردگان می پیوندند. این واقعیت زندگی ماست. ...